Yukarı

Prof. Dr.
A. İrfan TAŞTEPE

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

HAKKIMDA

 • Prof. Dr. Abdullah İrfan TAŞTEPE
 • Doğum Yeri / Tarihi: Kadirli / 1957
 • Medeni Hali: Evli,3 çocuklu
 • E-Posta: aitastepe@hotmail.com
 • Yazışma Adresi: Göğüs Cerrahisi Uzmanı Gazi Üniversitesi Tıp Fakülteri Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Adres (Muayenehane): Kızılırmak Mahallesi 1437. Cadde No:9/36 Kat:11 Ankara Meva İş Merkezi Çukurambar-Balgat
 • Telefon (Hastane): +90 312 202 58 92
 • Telefon (Muayenehane): +90 312 286 30 37
 • Telefon (GSM): +90 532 543 24 29

EĞİTİM

 • İlkokul: 1963–1968 Kadirli, Göztaşı Köyü İlkokulu
 • Ortaokul: 1968–1971 Antakya Kurtuluş Ortaokulu, parasız yatılı
 • Lise: 1971–1974 Antakya Lisesi, parasız yatılı Liseyi dördüncülükle bitirdi.
 • Üniversite: 1974–1980 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim süresince TÜBİTAK bursundan faydalandı. Fakülteyi üçüncülükle bitirdi.
 • İhtisas: 1980–1985 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı İhtisas Tez Konusu: Björk-Shiley yapay kalp kapağının “standart ve monostrut” modelleri ile valv replasmanı yapılan hastaların kronik intravasküler hemoliz yönünden karşılaştırılması
 • Askerlik: 1986–1987 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • Zorunlu Hizmet: Sekiz ay Kayseri Devlet Hastanesi ve devamı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde
 • Aktif Görev Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakülteri Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
ÖZGEÇMİŞİ PDF OLARAK İNDİR

YAYIN LİSTESİ

 

1.    Hatipoğlu A , Paşaoğlu İ, Günay İ, Taştepe İ, Böke E, Bozer AY. Penetre kalp

       yaralanmaları ve cerrahi tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

       37:2,77-84,1984.

 

2.    Paşaoğlu İ, Kes S, Hatipoğlu A, Tuzcu M, Taştepe İ, Bozer AY. Cardiac

       metastasis of renal cell carsinoma. Acta Oncologica Turcica 18:44-48,1985.

 

3.    Taştepe İ, Kaya S, Doğan R, Soysal Ö, Ünlü M, Çetin G. Mediastinoskopi ve

       mediastinotominin tanı değeri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi

       7:206-209,1989.

      

4.     Dogan R, Alp M, Kaya S, Ayrancioglu K, Tastepe I, Unlu M, Cetin G.

       Surgical treatment of bronchiectasis: a collective review of 487 cases.

       Thorac Cardiovasc Surg. 1989 Jun;37(3):183-6.

 

5.    Doğan R, Kaya S, Taştepe İ, Çetin G, Ünlü M, Ayrancıoğlu K, MoldibiB.

       Trakea cerrahisi: 10 vakanın analizi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi V: 353-

       362,1989.

 

6.    Doğan R, Alp M, Ayrancıoğlu K, Taştepe İ, Ünlü M, Çetin G. Surgical

       treatment of bronchiectasis: A collective review of 487 cases. Thorac

       Cardiovasc Surgeon 37: 183-186, 1989.

 

7.    Kanra T, Taştepe İ. Anti-P 1 ve hidatik kist. Hacettepe Tıp Dergisi 23:171-176,

       1990.

 

8.    Taştepe İ, Karaoğlanoğlu N, Özdülger A, Ünlü M. Spontan pnömotoraks. Klinik

       Seriler 2:39-42,1990.

 

9.    Erdoğan Y, Özkul M B, Bilgen G, Taştepe İ, Olcay I, Şen N. Osler-Weber-

       Rendu hastalığı ile birlikte olan bir arteriovenöz fistül olgusu. Solunum

       Hastalıkları 1(2) : 69-75, 1990.

 

10. Balkan E, Taştepe İ, Erdoğan Y, Aksu Ö, Ünlü M. Bir intratorasik, plevral-lipom

       olgusu ( komputerize tomografi ile tanı konan ). Solunum Hastalıkları 1(3): 65-

       73,1990.

 

11.  Taştepe İ, Balkan E, Çetin G, Ünlü M. Toraks cerrahisi uygulamaların da

       seftazidim ile yapılan ameliyat proflaksisi sonuçları. Ankem Dergisi 4(1): 51-

       55, 1990.

 

12 . Taştepe İ, Balkan E, Çetin G, Ünlü M. Bir endobronşiyal lipom olgusu.

       Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 8:378-382, 1990.

 

 

 

13. Balkan E, Taştepe İ, Aksu Ö, Ünlü M. Bir mediastinal lenfanjiom-kistik

       higroma olgusu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 9: 466-

       469,1991.

 

14. Kaya S, Soysal Ö, Taştepe İ, Çetin G, Ünlü M. Pediatrik torasik tümörler.

       Türkiye Klinikleri Pediatri 1: 15-18, 1992.

 

15. Taştepe İ, Doğan R, Kaya S, Öztürk C, Başer Y, Çetin G, Ünlü M. Pulmoner

       arter anevrizmaları. Solunum Hastalıkları 2(1): 3-10, 1991.

 

16. Kaya S, Yalçınkaya İ, Moldibi B, Taştepe İ, Çetin G, Ünlü M. Trakeobronşial

       yabancı cisim aspirasyonları. Solunum Hastalıkları 2(3):255-264,1991.

 

17. Alban T, Taştepe İ, Demircan S, Güngen Y, Çetin G, Ünlü M. Toraks

       duvarında nadir görülen yumuşak doku sarkomu: Hemanjioperistom (Bir olgu

       nedeniyle). Solunum Hastalıkları 3(1): 81-87,1992.

 

18. Balkan M E, Taştepe İ, Pak I, Kapucuoğlu N, Ünlü M, Öğün D. Konjenital

       kistik adenomatoid malformasyon . Türk Patoloji Dergisi 8(2): 49-53, 1992.

 

19. Özdülger A, Güngör A, Balkan E, Taştepe İ, Kaya S. Açık akciğer

       biyopsilerinin tanısal değeri. Solunum Hastalıkları 5(2): 207-211, 1994.

 

20. Kaya S, Taştepe İ, Kaptanoğlu M, Yüksel M, Topçu S, Çetin G. Management

       of intrathoracic qoitre. Scand J Thor Cardiovasc Surg 28:85-89,1994.

 

21. Kaya S, Topçu S, Kaptanoğlu M, Yalçınkaya İ, Taştepe İ, Çetin G. A four-

       year experience in adult tracheal surgery. Tr. J. of Medical Science20:247-

       250,1994.

 

22.   Kaya S, Tastepe I, Kaptanoglu M, Yuksel M, Topcu S, Cetin G.

       Management of intrathoracic goitre.Scand J Thorac Cardiovasc Surg.

       1994;28(2):85-9.

 

23. Balkan M E, Kaya S, Taştepe İ, Çetin G. Minitrakeotomi: Postoperatif balgam

       birikiminin tedavisi için yeni bir teknik. Göğüs kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3:

       99-102, 1995.

 

24. Demircan S, Kuzucu A, Karaoğlanoğlu, Liman Ş T, Taştepe İ, Ünlü M,

       Atahan Ş. Mediastinal benign teratom . Tüberküloz ve Toraks 43: 218-

       220, 1995.

 

25. Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu C, Demircan S, Özdülger A, Kuzucu A,

       Taştepe İ, Kaya S, Ünlü M, Çetin G. Surgical treatment of pulmonary

       sequestrations: Results of 10 surgically treated patients. Turk J Med Res

       13(6): 185-188,1995.

 

 

26. Yalçınkaya İ, Kaya S, Taştepe İ, Topçu S, Özdülger A, Gülhan E, Güngör A,

       Dilek O N, Çetin G. Toraks Travmalarında cerrahi yaklaşım. Ulusal Travma

       Dergisi 1(1):27-31,1995.

 

27. Karaoğlanoğlu N, Soysal Ö, Taştee İ, Demircan S, Kürkçüoğlu C, Kaya

       S, Ünlü M, Çetin G. Pulmoner hamartom . Solunum Hastalıkların 6(1) :45-

       50, 1995.

 

28. Yıldırım Z, Biber Ç, İlkay E, Erdoğan Y, Taştepe İ, Akyol G, Memiş L. Primer

       perikardiyal mezotelyoma (Bir olgu nedeniyle). Solunum Hastalıkları 6(1):51-

       56,1995.

29. Karaoğlanoğlu N, Taştepe İ, Kürkçüoğlu C, Demircan S, Özdülger A, Liman Ş

       T, Kaya S, Ünlü M, Çetin G. Cerrahi tedavi uygulanan 56 bronş adenomlu

       hastanın değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 6(2): 177-182, 1995.

 

30. Kuzucu A, Karaoğlanoğlu N, Demircan S, Taştepe İ, Kürkçüoğlu C, Liman

       ŞT, Kaya S, Ünlü M, Çetin G. Timoma : 22 vakanın retrospektif

       değerlendirilmesi . Solunum Hastalıkları 6(2): 183-185,1995.

 

31. Demircan S, Kuzucu A, Taştepe İ, Karaoğlanoğlu N, Atahan Ş, Memiş L.

       Atipik lokalizasyonlu bir Castleman hastalığı olgusu. Solunum Hastalıkları.

       6(2): 273-277,1995.

 

32. Özkara Ş, Şipit T, Çeliker E, Taştepe İ, Örüç O. Bir tüberküloz hastasında

       tedavi sırasında ortaya çıkan bilateral pnömotoraks. Tüberküloz ve Toraks

       43(4): 213-217,1995.

 

33. Demircan S, Liman Ş T, Karaoğlanoğlu N, Kuzucu A, Kürkçüoğlu C,

       Yalçınkaya İ, Topçu S, Taştepe İ, Çetin G, Ünlü M. Mediastenin primer germ

       hücreli tümörlerine cerrahi yaklaşım. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi X(1):23-

       27,1996.

      

34.   Hastürk s, Taştepe Aİ, Ünlü M, Çetin G, Combined chemoterapy in

       pleurectomized malignant pleural mesothelioma patiend. J Chemother 8;159-

       164, 1996.

 

35. Alban T, Yalçınkaya İ, Demircan S, Kaptanoğlu M, Taştepe İ, Kaya S, Çetin

       G. Management of the primary chest wall tumors: Review of 45 cases.

       Eastern Journal of Medicine. 2:86-88,1996.

 

36. Taştepe İ, Demircan S, Kuzucu A, Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu C, Liman Ş

       T, Ünlü M, Çetin G. Castleman hastalığı: Dev lenf nodu hiperplazisi. Göğüs

       Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 4:135-137,1996.

 

37. Demircan S, Kürkçüoğlu C, Karaoğlanoğlu N, Topçu S, Kuzucu A, Liman Ş T,

       Ergenci A, Can E, Taştepe İ,Yalçınkaya İ, Çetin G, Ünlü M. Akciğer ve plevra

       tüberkülozlu 584 hastaya uygulanan 628 operasyonun retrospektif   değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks 44(3):112-117, 1996.

38. Önde G, Şipit T, Uğurman F, Tek M, Taştepe İ, Samurkaşoğlu B.

       Bronkobiliyer fistül (Bir olgu nedeniyle) . Solunum Hastalıkları 7(1): 121-

       126,1996.

 

39. Demircan S, Liman Ş T, Kuzucu A, Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu C, Taştepe

       İ, Ünlü M, Çetin G. Surgical apporoach to the mediastinal bronchogenic

       cystic lesions. Solunum Hastalıkları 7(3): 431-438,1996.

 

40. Balkan M E, Özdülger A, Taştepe İ, Kaya S, Çetin G. Clinical experience with

       minitracheotomi. Scand J Thor Cardiovasc Surg 30 : 93-96,1996.

      

41.   Hasturk S, Tastepe I, Unlu M, Cetin G, Baris YI. Combined chemotherapy in

       pleurectomized malignant pleural mesothelioma patients.J Chemother. 1996

       Apr;8(2):159-64.

 

42. Balkan ME, Ozdulger A, Tastepe I, Kaya S, Cetin G.

       Clinical experience with minitracheotomy.Scand J Thorac Cardiovasc Surg.

       1996;30(2):93-6.

 

43. Kuzucu A, Demircan S, Liman Ş T, Taştepe İ, Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu

       C, Ünlü M, Çetin G. Primer akciğer sarkomları . Solunum Hastalıkları 8(1):1-

       5,1997.

 

44. Demircan S, Kuzucu A, Taştepe İ, Liman Ş T, Kürkçüoğlu C, Gülhan E, Ünlü

       M. Künt toraks travmasına sekonder bronş rüptürü (olgu sunusu). Solunum

       Hastalıkları 8(1):71-75,1997.

 

45. Liman Ş T, Demircan S, Taştepe İ, Kuzucu A, Karaoğlanoğlu N, Kürkçüoğlu

       C, Gedikoğlu G, Ünlü M. Akciğer primer leyomiyosarkomu: Vaka takdimi.

       Solunum Hastalıkları 8(3):455-460,1997.

 

46. Soysal Ö, Karaoğlanoğlu N, Demircan S, Topçu S, Taştepe İ, Kaya S, Ünlü

       M, Çetin G. Pleurectomy decortication for palliation in malignant pleural

       mesothelioma: results of surgery. European J Cardio-Thoracic Surgery 11:

       210-213,1997.

 

47. Balkan M E, Özdülger A, Taştepe İ. One stage operation for treatment after

       delayed diagnosis of thoracic esophageal perforation. Scand Cardiovasc J

       31:111-115,1997.

 

48.   Soysal O, Karaoglanoglu N, Demiracan S, Topcu S, Tastepe I, Kaya S, Unlu

       M, Cetin G.Pleurectomy/decortication for palliation in malignant pleural

       mesothelioma: results of surgery.Eur J Cardiothorac Surg. 1997 Feb;11(2):210-3.

 

49. Balkan ME, Ozdulger A, Tastepe I.

       One-stage operation for treatment after delayed diagnosis of thoracic

       esophageal perforation.Scand Cardiovasc J. 1997;31(2):111-5. Review.

 

50. Taştepe İ, Kurul İ C, Demircan S, Kuzucu A, Liman Ş T. Kronik olarak drene

       olan ampiyem sinüsünden gelişen skuamoz hücreli karsinom “iki olgu

       sunumu” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5:364-66,1997.

 

51. Taştepe İ, Kuzucu A, Demircan S, Liman Ş T, Demirağ F. Surgical treatment

       Of tracheal hamartoma . Scand Cardiovasc J . 32:239-241 1998.

 

52. Güngör A, Sınmaz E, Topçu S, Özdülger A, Ergeneci A, Kaya S, Taştepe İ.

       Çetin G. Karaciğer ve akciğer kistlerinde torakotomi yoluyla yaklaşım: 116

       olguluk deneyim. Tuberkuloz ve Toraks 44(4): 180-186, 1996.

 

53. Soysal Ö, Topçu S, Taştepe İ, Kaya S, Çetin G. Childhood chronic pleural

       empyema: A continuining surgical challenge in developing countries. Thorac

       Cardiovasc Surgeon. 46:357-60 1998.

 

54.   Soysal O, Topcu S, Tastepe I, Kaya S, Cetin G.

       Childhood chronic pleural empyema: a continuing surgical challenge in

       developing countries.Thorac Cardiovasc Surg. 1998 Dec;46(6):357-60.

 

55. Tastepe AI, Ulasan NG, Liman ST, Demircan S, Uzar A.

       Thoracic actinomycosis.Eur J Cardiothorac Surg. 1998 Dec;14(6):578-83.

 

56. Tastepe AI, Kurul IC, Demircan S, Liman ST, Kaya S, Cetin G.

       Long-term survival following bronchotomy for polypoid bronchial carcinoid

       tumours.Eur J Cardiothorac Surg. 1998 Dec;14(6):575-7.

      

57. Tastepe AI, Kuzucu A, Demircan S, Liman ST, Demirag F.

       Surgical treatment of tracheal hamartoma.Scand Cardiovasc J.

       1998;32(4):239-41.

58. Taştepe Aİ. Çok ilaca dirençli Tüberküloz’da cerrahi tedavi. Tüberküloz ve

       Toraks. 46 Ek 1; 24-26, 1998.

 

59.   Taştepe Aİ, Ulaşan NG, Liman ŞT Thoracic actinomycosis. European J

       Cardio-Thoracic Surgery. 14; 578-583. 1998

      

60.   Gezer S, Gülhan SS, Altınok T, Ağaçkıran Y, Taştepe AI : Rare cause of

       pleural nodularity : Splenosis. J Natl Med Assoc. 2006 Aug;98(8):1342-4.

 

61. Taştepe Aİ. Dirençli tüberkülozda cerrahi tedavi ve sonuçlarımız. Solunum;

       21:75-76, 1998.

 

62. Taştepe Aİ, Kurul İC, Demircan S, Liman ŞT, Kaya S, Çetin G. Low-term

       survial folloving bronchotomy for polypoid bronchial carcinoid tumours.

       European J Cardio-Thoracic Surgery. 14; 575-577, 1998.

 

63.   Tastepe I, Alper A, Ozaydin HE, Memis L, Cetin G.

       A case of multiple synchronous localized fibrous tumor of the pleura.

       Eur J Cardiothorac Surg. 2000 Oct;18(4):491-4.

64. Topcu S, Kurul IC, Tastepe I, Bozkurt D, Gulhan E, Cetin G.

       Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children.

       J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Dec;120(6):1097-101.

 

65. Topcu S, Alper A, Gulhan E, Kocyigit O, Tastepe I, Cetin G.

       Neurogenic tumours of the mediastinum: a report of 60 cases.

       Can Respir J. 2000 May-Jun;7(3):261-5.

 

66. Topcu S, Tastepe I, Alper A, Ozdulger A, Albayrak M, Bozkurt D, Liman T,

       Cetin G. Inflammatory pseudotumors of the lung: a clinical study of eleven

       patients.

       J Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Jan;119(1):180-2.

 

67.   Demircan S, Kurul IC, Tastepe AI, Liman ST, Sever N.

       Intrathoracic extrapulmonary tumor mass: hemangiopericytoma.

       Scand Cardiovasc J. 2001 Feb;35(1):58-60.

 

68.   Kurul IC, Topcu S, Altinok T, Yazici U, Tastepe I, Kaya S, Cetin G.

       One-stage operation for hydatid disease of lung and liver: principles of

       treatment.J Thorac Cardiovasc Surg. 2002 Dec;124(6):1212-5.

      

69. Kurul IC, Topcu S, Tastepe I, Yazici U, Altinok T, Cetin G.

       Surgery in bronchial carcinoids: experience with 83 patients.

       Eur J Cardiothorac Surg. 2002 May;21(5):883-7.

 

70.   Altinok T, Topcu S, Tastepe AI, Yazici U, Cetin G.

       Localized fibrous tumors of the pleura: clinical and surgical evaluation.

       Ann Thorac Surg. 2003 Sep;76(3):892-5.

      

71. Sirmali M, Turut H, Topcu S, Gulhan E, Yazici U, Kaya S, Tastepe I.

       A comprehensive analysis of traumatic rib fractures: morbidity, mortality and

       management.Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Jul;24(1):133-8.

      

72. Ozdulger A, Cetin G, Erkmen Gulhan S, Topcu S, Tastepe I, Kaya S.

       A review of 24 patients with bronchial ruptures: is delay in diagnosis more

       common in children?Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Mar;23(3):379-83.

 

73.   Liman ST, Kuzucu A, Tastepe AI, Ulasan GN, Topcu S.

       Chest injury due to blunt trauma.

       Eur J Cardiothorac Surg. 2003 Mar;23(3):374-8.

 

74.  Koksal D, Altinok T, Kocaman Y, Tastepe I, Ozkara S.

       Bronchoscopic diagnosis of ruptured pulmonary hydatid cyst presenting as

       nonresolving pneumonia: report of two patients.Lung. 2004;182(6):363-8.

 

75.   Sirmali M, Turut H, Kisacik E, Findik G, Kaya S, Tastepe I.The relationship between time of admittance and complications in paediatric tracheobronchial foreign body aspiration. Acta Chir Belg. 2005 Nov-Dec;105(6):631-4.

 

76.   Liman ST, Altinok T, Topcu S, Tastepe AI, Uzar A, Demircan S, Demirag F.

       Survival of biphasic pulmonary blastoma.Respir Med. 2006 Jul;100(7):1174-

       9. Epub 2005 Dec 5.

 

77. Sirmali M, Demirag F, Turut H, Gezer S, Topcu S, Kaya S, Tastepe I.

       Utility of intraoperative frozen section examination in thoracic surgery. A review

       of 721 cases.J Cardiovasc Surg (Torino). 2006 Feb;47(1):83-7.

 

78. Turut H, Demirag F, Gulhan E, Tastepe I. Primary pulmonary mucinous

       adenocarcinoma in a 15-year-old boy.

       Eur J Cardiothorac Surg. 2006 May;29(5):851-3. Epub 2006 Mar 7.

 

79. Altınok T, Çakir E,, Gülhan E, Taştepe I . Tracheal glomus tumor.

       J Thorac Cardiovasc Surg. 2006 Jul;132(1):201-2. No abstract available.

 

80.  Sirmali M, Turut H, Gezer S, Findik G, Kaya S, Tastepe Y, Cetin G.

       Clinical and radiologic evaluation of foramen of Morgagni hernias and the

       transthoracic approach.World J Surg. 2005 Nov;29(11):1520-4. P

 

81.   Gezer S, Taştepe I, Sirmali M, Findik G, Türüt H, Kaya S, Karaoğlanoğlu N,

       Cetin G.

       Pulmonary sequestration: a single-institutional series composed of 27 cases.

       J Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Apr;133(4):955-9.

 

82.   Demirag F, Unsal E, Tastepe I.

Biphasic malignant mesothelioma cases with osseous differentiation and long survival: a review of the literature.

       Lung Cancer. 2007 Aug;57(2):233-6.

 

83.   Türüt H, Tastepe I, Kaya S, Sirmali M, Gezer S, Oz G, Findik G, Cetin G.

Surgical results and prognosis of patients with primary bronchogenic carcinoma aged less than 36 years.

       Respirology. 2007 Sep;12(5):707-11.

 

84.   Yilmaz A, Ernam D, Unsal E, Demirag F, Atikcan S, Taştepe I.

Vascular endothelial growth factor immunostaining correlates with postoperative relapse and survival in non-small cell lung cancer.

       Arch Med Res. 2007 Oct;38(7):764-8.

 

85.   Gezer S, Turut H, Oz G, Demirag F, Tastepe I.

Acquired pulmonary arteriovenous malformation secondary to hydatid cyst operation.

       Thorac Cardiovasc Surg. 2007 Oct;55(7):462-3.

      


SERBEST BİLDİRİ ÖZETLERİ

 

1.    Demircan S, Liman Ş T. Taştepe İ, Karaoğlanoğlu N, Topçu S, Şipit T, Çalışır

       C, Çetin G, Ünlü M. Results of surgical treatment for tuberculosis. Surgery of

       Tuberculosis . September 17-19,1997; Moscow.

 

2.    Şipit T, Çalışır H, Taştepe İ, Topçu S, Önde G, Demircan S, Gülhan E,

       Öğretensoy M. Surgical approach to multiresistant pulmonary tuberculosis in

       Ankara , Turkey. September 17-19,1997; Moscow.

 

3.    Topçu S, Özdülger A, Taştepe İ, Gülhan E, Demircan S, Bozkurt D, Çalışır H,

       Şipit T, Önde G, Çetin G. 23 -year experience in surgery for tuberculous

       empyema September 17-19,1997, Moscow.

 

4.    Önde G, Şipit T, Taştepe İ, Özdülger A, Uğurman F, Akkoyuncu B,

       Samurkaşoğlu B, Çetin G. Surgical treatment of multidrug resistant

       tuberculosis ERS Congress September 20-24; 1997, Berlin

 

5.    Topçu S, Soysal Ö, Taştepe İ, Özdülger A, Demircan S, Gülhan E, Bozkurt D,

       Balkan E, Kaya S, Çetin G. he role of decortication in childhood chronic pleural

       empyema. International Congress of Thorax Surgery July 1-8;1997, Athens.

 

6.    Taştepe İ, Soysal Ö, Topçu S, Demircan S, Özdülger A, Gülhan E, Liman Ş T,

       Balcı D, Kaya S, Çetin G. Surgical treatment of tuberculous empyema.

       International Congress of Thorax Surgery July 1-8; 1997, Athens.

 

7.    Taştepe İ, Soysal Ö, Topçu S, Liman Ş T, Bozkurt D, Gülhan E, Özdülger A,

       Demircan S, Balkan E, Kaya S, Çetin G. Thoracomyoplasty: We need it in

       the treatment of pleural empyema. International Congress of Thorax Surgery

       July 1-8; 1997, Athens.

 

8.    Topçu S, Soysal Ö, Taştepe İ, Gülhan E, Demircan S, Özdülger A, Sınmaz E,

       Kuzucu A, Kaya S, Çetin G. Surgical treatment in nonspesific chronic pleural

       empyema. International Congress of Thorax Surgery July 1-8; 1997, Athens.

 

9.    A. İ Taştepe, A. Uzar, S. Demircan, A. Alper, Ş.T. Liman, F. Demirağ, R.

       Doğan. Pulmoner Blastoma. Toraks Derneği İkinci Kongresi 6-10 Mayıs 1998

       Antalya.

 

10. A. İ. Taştepe, N. Ulaşan, Ş. T. Liman, S. Demircan, A. Uzar. Cerrahi Sonrası

       Tanı koyulan Torasik Aktinomikozis. Toraks Derneği İkinci Kongresi 6-10

       Mayıs 1998 Antalya


Amelİyat & Tedavİler

Her Türlü Göğüs Cerrahisi ve Kanser Ameliyatlarını Yapmaktayız...

Göğüs cerrahisi alanımızda özellikle kanser tedavilerinde her türlü ameliyatta uzman ve opsiyonel cerrahiyi uygulamaktayız. Hastanın tedavisi için uygun yollar planlanıp uygulamaya geçilir.


AKCİĞER
· Akciğer kanseri ameliyatları
· Karsinoid Tümör ameliyatları
· Metastatik akciğer hastalıkları ameliyatları
· Bronşektazi, Tüberküloz, Kist Hidatik ameliyatları
· Hacim küçültücü akciğer rezeksiyonları
· Pnömotoraks sebebiyle büllektomi vs.


MEDİASTEN
· Mediastinal kitle ameliyatları
· Timektomi (Kapalı timektomi, Miyasthenia Gravis ameliyatı)
· Tanısal girişimler


Trakea
· Nefes borusu ameliyatları
· Yabancı cisim çıkarılması
· Stent, yakma, nefes borusu genişletme


Plevra
· Akciğer zarı biyopsileri
· Mezotelyoma ameliyatları
· Medikal torakoskopi (Lokal anesteziyle akciğer zarı ve sıvı biyopsisi)


GÖĞÜS DUVARI
Göğüs duvarı ameliyatları
Torasik Outlet Sendromu cerrahisi
Akciğer absesi ameliyatları
Göğüs çöküklüğü (kunduracı göğsü) ve çıkıklığı ameliyatları (Ravitch)


DİYAFRAM CERRAHİSİ


KAPALI EL TERLEMESİ AMELİYATI (ETS)


AKCİĞER ZARI AMELİYATLARI


Torakoskopİk İşlemler (Endoskopİk amelİyatlar)
· VATS Lobektomi, bilobektomi, wedge rezeksiyonlar
· VATS Timektomi, mediastinal kitle rezeksiyonları
· VATS plevra biyopsisi, plevrektomi/dekortikasyon, büllektomi
· VATS lenf nodu biyopsileri, akciğer biyopsileri
· VATS Diyafram plikasyonu, herni tamiri

SORU & CEVAPLAR

Prof. Dr. İrfan Taştepe'ye Sorulan Soru ve Cevaplar

Sorular çeşitli interaktif ortamlar vasıtası ile tarafımıza iletilmiştir. Mümkün olduğunda kısa ve öz cevaplar verilmiştir. Belge ve tetkikleri somut olarak görmeden tedaviye yön vermek doğru değildir. Tedavi için lütfen randevu alınız.

Nick: Talaria

Meslek: Muhasebe

28.12.2014 19:39:32

Soru:

hocam bütün testlerimi oldum hem devlet hastanesinde hemde göğüs hastalıkları hastanesinde sırasıya kan testlerim üfleme testi tomografi oldum hocam tomografi de bir tek SOL AKCİĞER ANTEROBAZAL ÜST KESİMDE KÜÇÜK FİBRÖZ DANSİTE ALANI MEVCUTTUR. yazıyordu diğer herşeyde normal görünüm izlenmiştir yazıyor. ACABA BU NE DEMEKTİR HOCAM. doktor sigarayı bırakmamı söyledi 27. günüm oldu sigarayı bırakalı fakat ilk gittiğim şikayetim hala devam ediyor hocam her sabah beyaz balgamın içinde kahverengi benekli balgam çıkartıyorum. acaba bunun sebebi nedir hocam birde sol tarafımda iğne batması gibi birşeyler oluyor hocam başka hiçbir şikayetim yok öksürük kilo kaybı v.s. hiçbir şikayetim yok vallahi gitmediğim doktor kalmadı hocam yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok ama çok teşekkür ederim

Cevap:

Hastalık psikozundan çık,senin hiçbir şeyin yok.

Nick: Ziyaretçi

Meslek: Memur

28.11.2014 15:23

Soru:

hocam merhaba,anneme akcigerleriyle alakalı toraks bt yapıldı sonuçlarını yazıcam yorumlarsanız sevinirim SAG AKCİGER ORTA LOB MEDİAL SEGMENTTE ÖN MEDİASTENE KOMŞU 1,4*1CM BOYUTUNDA KONSOLÜDASYON VE KOMŞULUGUNDA LİPOMATÖ DOKU ARTIŞI İZLENMİŞTİR.SAG AKCİGER ALT LOB POSTERİOR SEGMENTTE FOKAL PERİBRONŞİAL KALINLAŞMALAR İZLENMİŞTİR.SOL AKCİGER PARANKİMİ NORMAL OLARAK DEGERLENDİRİLMİŞTİR. HOCAM SORMAK İSTEDİGİM KONU.BU RAPORU 2 DOKTORA GÖSTERDİK.BİR DOKTOR BİYOPSİ YAPILMASINI PARÖÇA ALINIP İNCELENMESİNİ İSTEDİ.DİGER DOKTOR ÖNEMLİ BİŞEY YOK BİYOPSİ YAPMAYA GEREK BİR DURUM SÖZKONUSU DEGİL DEDİ.HOCAM SİZDE DEGERLENDİRİRSENİZ SEVİMNİRİM AKCİGER KANSERİ ŞÜPESİ VARMI BU BULGULARDA.KOLAY GELSİN CEVABINIZI MERAKLA BEKLİYORUM

Cevap:

Önemli gibi durmuyor. Takip edilebilir.

Nick: Ziyaretçi

Meslek: Memur

21.11.2014 22:11

Soru:

Hocam merhaba, Tomografi sonucum şöyle, sağ akciğer alt lob süperior segmentinde posterior subplevral alanda ince cidarlı 17x8 mm boyutlarında hava kisti izlenmiştir. Bilateral plevral sıvı, kalsifikasyon yada plak saptanmamıştır. hocam bu hava kisti sorun çıkartırmı ? kaç santim olduğunda alınmalı ?

Cevap:

8-10 cm veya daha büyük olmdıkça sorun çıkamaz.

MULTİMEDYA

HAZIRLANIYOR...

HAzırlanıyor...

RANDEVU & İLETİŞİM

BİLGİ VE RANDEVU ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...

İletişim bilgilerimiz aşağıda mevcuttur. Dilerseniz telefon ile dilerseniz e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz. Acil durumlar için telefon ile irtibat kurmabilirsiniz.

Adres
Kızılırmak Mah. 1437. Cad.
No:9/36 Kat:11
Ankara Meva İş Merkezi
Çukurambar Balgat / Ankara
Telefon Bilgileri
Hastane: +90 312 202 58 92
Muayenehane: +90 312 286 30 37
GSM: +90 532 543 24 29

YOL TARİFİ (Muayenehane)

BİZE YAZIN

Prof. Dr. İrfan Taştepe

Gazi Üniversitesi.
Göğüs Cerrahisi.
Prof. Dr. İrfan Taştepe
aitastepe@hotmail.com